Tuesday, March 25, 2014

Beyond 喜歡妳 - Pinyin, Chords and LyricsCadd9                                                                  Am

SAI YUE DAAI FUNG SAP TAU WONG FAN DIK GAAI DO
Cadd9                                                                       Am
MOOT HUI YUE SUI SEUNG NGAAN MO GOO DEI YEUNG MONG
                             F                                                                 G                                    G
MONG HEUNG GOO DAAN DIK MAAN DANG, SI NA SEUNG GAM DIK GEI YIK
Cadd9                                                   Am
JOI CHI FAAN HEI SAM LUI MO SO DIK SI NIM
Cadd9                                                               Am
YI WONG PIN HAK FOON SIU YING GWA JOI LIM SEUNG
                     F                                                             G                                            G
YUEN NEI CHI HAK HOH WOOI JI, SI NGOH CHUNG SAM DIK SUET SING

                    C                                                       Am                                        F
HEI FOON NEI, NA SEUNG NGAAN DUNG YAN, SIU SING GANG MAI YAN
                     G                         C                                       Am
YUEN JOI HOH, HING FOO NEI, NA HOH NGOI MIN YUNG
                                              F                             G                             C
WAAN SAU SUET MUNG WA, JEUNG JOK TIN, NEI GUNG NGOH

Cadd9                                                                               Am
MOON DAAI LEI SEUNG DIK NGOH CHANG GING DOH CHUNG DUNG
Cadd9                                                            Am
LUI YUEN YUE TA SEUNG NGOI NAAN YAU JI YAU
                     F                                                           G
YUEN NEI CHI HAK HOH WOOI JI, SI NGOH CHUNG SAM DIK SUET SING

C Am F
                    C                                                       Am                                        F
HEI FOON NEI, NA SEUNG NGAAN DUNG YAN, SIU SING GANG MAI YAN
                     G                         C                                       Am
YUEN JOI HOH, HING FOO NEI, NA HOH NGOI MIN YUNG
                                              F                             G                             C               C     Am     F      G
WAAN SAU SUET MUNG WA, JEUNG JOK TIN, NEI GUNG NGOH

F                                                   G                               Am                                            C
MOOI MAAN YE LUI JI NGOH DUK HANG, CHUI CHUE DONG, DOH BING LAANG
F                                                  G
YI WONG WAI LIU JI NGOH JAANG JAAT
Am                         F                          G
CHUNG BAT JI, TA DIK TUNG FOO

                    C                                                       Am                                        F
HEI FOON NEI, NA SEUNG NGAAN DUNG YAN, SIU SING GANG MAI YAN
                     G                         C                                       Am
YUEN JOI HOH, HING FOO NEI, NA HOH NGOI MIN YUNG
                                              F                             G                             C
WAAN SAU SUET MUNG WA, JEUNG JOK TIN, NEI GUNG NGOH

C           Am                   F             G                                           C
OH MY LOVE, MY DARLING I HUNGER FOR YOUR TOUCH

No comments: